Γεννα C 16.06.2018 ΑΠΌΦΟΙΤΟΙ


                                                                                   

CH Virginia Dream Silver                                                                                                                                                                     Amadeicoon.ru

                           CH  Alberton SVINDOFF                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Cristal  female  fs     NEW HOME