Γεννα Β. 11.06.2018 ΑΠΌΦΟΙΤΟΙ


 

                                                                          Mather Questa Amadeicoon.ru                                     Father Alberton  Svindoff  

 

 

11.06.2018

 

   Bruna Grekocoonomania Female d New home                                                             

                                                   Bella Grekocoonomania Female d 22 New home  

                                                           

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                               Babulas  Grekocoonomania Male d 22 new home