Κορίτσια /Females

Τα κορίτσια – μαμάδες μας


Izabella Amadeicoon es22 Γεννά Ε/birthdata 28.03.2019       Parens/Γονείς Langstteich Magic Fire DE ds22 Zabava Amadeicoon f 22           HCM N/N ,SMA N/N, PKdef N/N     CH Langstteich Magic Fire ds22 Langstteich Samba MCO ds Luchsley Franco Nero MCO a Langstteich Salima MCO ds22 Langstteich Morning Star  MCO f 22 […]

Izabella Amadeicoon