Γατάκια / kittens

                                                  Available kittens

    

  Fiona

female fs22

21/06/2019

                                                         

  Hummer

male d22

12/04/2020

                                                                        

             

Γεννα J

22.10.2020

 

                                                          

                                                                                    Parens/Γονεις Γεννά Ε/birthdata 21.06.2019 Selling kittens in Serbia in EXCLUDED. ​   CH Alberton Svindo d22 CH Virginia Amadeicoon ns22          HCM N/N ​         Fiona fs22 female/κοριτσι pet Free/διασεσιμο     Freia fs22 female/κοριτσι    New home Fidel ns22 male/αγορι New home     Flora fs female/κοριτσι […]

Γεννά F 21.06.2019


    Parens/Γονεις Γεννά Ε/birthdata 15.06.2019 Selling kittens in Serbia in EXCLUDED. ​   CH Alberton Svindoff d22 HCM N/N                                           Questa Amadeicoon d22HCM N/N         ​ ​ ​       ​                     Evridiki d22           […]

Γεννά Ε 15.06.2019 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ