Γεννα J 22.10.2020


Izabela es22     HCM N/N  PKdef N/N SMA  N/N      CH Alberton d22 

             Jedai

            maie d22

           rezerve 

 
                Josie

            male d22

               διαθέσιμο/free

 
         Jim Beam

         male d22 

         διαθέσιμο/free

 
            Jins

           male d22

           διαθέσιμο /free

 
            Joker

            male d

            διαθέσιμο /free 

 
             J’adore

          female d22

           rezerve 

 
         Jojo Marille

           female  d 22

          rezerve